Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-06-19

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2246/12
V Praze dne 18. června 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná v úterý 19. června 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

25.
Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2013 a střednědobého výhledu na léta 2014 a 2015č.j. 607/12Předkládá: ministr financí


26.
Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015č.j. 547/12Předkládá: předseda vlády


* * *

Pro informaci:7.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Úprava rozhraní NS-VIS pro externí systémy" v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 609/12Předkládá: ministr vnitra8.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Migrace dat EVIC2 a VISION do NS-VIS" v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 610/12Předkládá: ministr vnitra

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc