Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 584

ke Zprávě o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

b e r e n a v ě d o m í Zprávu o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže k 31. prosinci 2002 obsaženou v části III materiálu č. j. 705/03.


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.