Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1112

ke Zprávě o dosavadní aplikaci Koncepce integrace romské komunity
v oblasti školství 2002


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

b e r e n a v ě d o m í Zprávu o dosavadní aplikaci Koncepce integrace romské komunity v oblasti školství 2002 obsaženou v části II až V materiálu č. j. 1459/02.


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.