Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-12-12

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2296/12
V Praze dne 11. prosince 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 12. prosince 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


C. K projednání bez rozpravy:

22.
Jmenování soudcůč.j. 1272/12Předkládá: ministr spravedlnosti


* * *

Pro informaci:10.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Osobní a užitkové automobily“ v obecné výjimce z působnosti zákona v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1278/12Předkládá: ministr vnitra11.
Pro informaci členů vlády České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Publikace rejstříkových dat na Portálu veřejné správy" v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 1279/12Předkládá: ministr vnitra

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc