Dokumenty vlády - 2012-12-12

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2012-12-12
     Program jednáníDOC104kB
     Dodatek č.1DOC34kB
     Záznam z jednání
 Usnesení č.912PDF28kBDOCNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.913PDF19kBDOCNávrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2013
 Usnesení č.914PDF26kBDOCNávrh poslanců Pavla Svobody a Jana Smutného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 849)
    Příloha č.1PDF29kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 914
 Usnesení č.915PDF27kBDOCNávrh poslanců Soni Markové, Pavla Kováčika a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 851)
    Příloha č.1PDF28kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 915
 Usnesení č.916PDF26kBDOCNávrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2013
    Příloha č.1PDF664kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 916
    Příloha č.2PDF209kBDOC         Příloha č.2 k usnesení č. 916
    Příloha č.3PDF306kBDOC         Příloha č.3 k usnesení č. 916
 Usnesení č.917PDF19kBDOCNávrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2013 a výhled na 2. pololetí 2013
    Příloha č.1PDF105kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 917
    Příloha č.2PDF80kBDOC         Příloha č.2 k usnesení č. 917
 Usnesení č.918PDF29kBDOCNávrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.919PDF28kBDOCInformace pro vládu České republiky o zákonu přijatém Spojenými státy americkými v rámci boje proti daňovým únikům „Foreign Account Tax Compliance Act“ a o možnostech dalšího postupu České republiky
 Usnesení č.920PDF26kBDOC Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2011
 Usnesení č.921PDF31kBDOCVyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2012 a návrh jeho zajištění v roce 2013
 Usnesení č.922PDF44kBDOCRozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 248)
    Příloha č.1PDF61kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 922
 Usnesení č.923PDF19kBDOCKoncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020
 Usnesení č.924PDF27kBDOCPrůběžná zpráva o plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015
 Usnesení č.925PDF25kBDOCSeznam komodit vhodných pro automatickou metodu hodnocení a elektronické aukce
 Usnesení č.926PDF19kBDOCŽádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
 Usnesení č.927PDF20kBDOCÚčast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 13. – 14. prosince 2012 v Bruselu
 Usnesení č.928PDF20kBDOCNávrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Srbské republice a v Bosně a Hercegovině ve dnech 17. – 18. prosince 2012
 Usnesení č.929PDF27kBDOCZpráva o uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Jordánského hášimovského království Fájize Taráwny s delegací v ČR ve dnech 16.-17. července 2012
 Usnesení č.930PDF27kBDOCZpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy prezidenta Republiky Kazachstán Nursultana Nazarbajeva v České republice ve dnech 23. - 24. 10. 2012
 Usnesení č.931PDF27kBDOCZpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Makedonské republiky Nikoly Gruevského v České republice, která se uskutečnila ve dnech 11. – 13. listopadu 2012
 Usnesení č.932PDF25kBDOCJmenování soudců
    Příloha č.1PDF26kBDOC         Příloha č.1 k usnesení č. 932
 Usnesení č.933PDF18kBDOCOdvolání předsedy a jmenování předsedkyně Legislativní rady vlády