Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 433

k oficiální návštěvě Jeho královské Výsosti Felipa, prince asturského,
v České republice ve dnech 3. až 6. května 2001


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í , že ve dnech 3. až 6. května 2001 uskuteční oficiální návštěvu v České republice Jeho královská Výsost Felipe, princ asturský, s tím, že delegace bude mít 9 členů a technický doprovod 11 členů;

II. s o u h l a s í s tím, že náklady spojené s oficiální návštěvou uvedenou v bodě I tohoto usnesení budou v rozsahu 20 osob hrazeny z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí z položky určené pro vrcholné návštěvy.


Provede:
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí