Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 576

ke Zprávě o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2002

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2002 obsaženou v části III materiálu č. j. 709/03 (dále jen „Zpráva“);

II. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit Zprávu předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. u k l á d á 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra odůvodnit Zprávu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.


Provedou:

předseda vlády,
1. místopředseda vlády
a ministr vnitra