Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1122

o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády
v Bruselu


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

s o u h l a s í

1. s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády v Bruselu dne 25. listopadu 2002,

2. s tím, že náklady spojené s návštěvou uvedenou v bodě 1 tohoto usnesení budou pro delegaci a doprovod v celkovém rozsahu 11 osob hrazeny z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí z položky určené pro vrcholné návštěvy.


Provedou:

předseda vlády,
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí