Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-02-22

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2212/12
V Praze dne 21. února 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 22. února 2012 v 09:00 hod.

v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)č.j. 108/12Předkládá: ministr vnitra


3.
Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůč.j. 109/12Předkládá: ministr vnitra


4.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zavedením základních registrůč.j. 110/12Předkládá: ministr vnitra


5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisůč.j. 56/12Předkládají: ministr vnitra, ministr průmyslu a obchodu, ministr spravedlnosti


6.
Optimalizace auditní činnosti v ČR pro Operační programy přeshraniční spolupráce 2007-2013 včetně souvisejících změn v usneseních vládyč.j. 123/12Předkládá: ministr financí


7.
Dopracování metodiky pro využití metody EPC (Energy Performance Contracting - energetické služby se zárukou)č.j. 97/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


8.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2012č.j. 126/12Předkládá: vedoucí Úřadu vlády


C. K projednání bez rozpravy:

9.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2011č.j. 120/12Předkládá: ministr obrany


10.
Návrh na odvolání a jmenování náhradníka člena Státní volební komiseč.j. 121/12Předkládá: ministr vnitra


11.
Prodloužení termínu pro realizaci dispozic schválených u vybraných objektůč.j. 122/12Předkládá: ministr financí


12.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 29. února – 1. března 2012č.j. 127/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


13.
Návrh na uskutečnění setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny, zemí Východního partnerství, Dánska, Estonska, Litvy, Lotyšska a zástupců Evropské komise ve dnech 4. a 5. března 2012 v Prazeč.j. 129/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


14.
Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády Irácké republiky Hussaina al-Shahristaniho s delegací v ČR ve dnech 22.- 24. ledna 2012č.j. 128/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Šestá hodnotící zpráva o plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky za rok 2010č.j. 131/12Předkládá: ministr životního prostředí2.
Zpráva o projektu „Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance zahraničních investorů“č.j. 124/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu3.
Informace o stavu plnění úkolů stanovených usnesením vlády ze dne 2. listopadu 2011 č. 796 ke Zprávě o aktuálním stavu programu základních registrů s uvedením problémových oblastíč.j. 130/12Předkládá: ministr vnitra4.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Provoz a správa centrály systému Czech POINT - 1.pololetí 2012" v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 119/12Předkládá: ministr vnitra5.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění podpory systému elektronické spisové služby MV pro roky 2012 – 2013“ v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 133/12Předkládá: ministr vnitra

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  

Anglická verze: EnglishVersion.pdf