Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1132

k návrhu na doplnění správní rady Českých drah

Vazba na záznam z jednání vlády:


V l á d a

j m e n u j e s účinností od 13. listopadu 2002 členem správní rady Českých
drah

1. pana Ing. Vojtěcha Kocourka, náměstka ministra dopravy a spojů,

2. pana Ing. Jaromíra Duška, předsedu Odborového sdružení železničářů.


Provede:

předseda vládyPředseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.