Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 2002 č. 428

o souhlasu s vysláním delegace České republiky
vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí
na ministerské zasedání Severoatlantické rady NATO
v Reykjavíku


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

s o u h l a s í

1. s účastí delegace České republiky, vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, na ministerském zasedání Severoatlantické rady NATO v Reykjavíku ve dnech 14. a 15. května 2002 s tím, že vzhledem k multilaterálnímu charakteru akce se bude oficiální delegace skládat z 12 osob,

2. s tím, že náklady spojené s účastí uvedenou v bodě 1 tohoto usnesení budou hrazeny z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí z položky určené pro vrcholné návštěvy.


Provede:

místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí