Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-05-30

Dodatek č.1
Dodatek č.2

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2240/12
V Praze dne 28. května 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 30. května 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 200/12Předkládá: ministr dopravy


3.
Návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonůč.j. 294/12Předkládá: ministr spravedlnosti


4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůč.j. 325/12Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a spravedlnosti


5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisůč.j. 323/12Předkládá: ministr spravedlnosti


6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisůč.j. 381/12Předkládá: ministr financí


7.
Návrh věcného záměru zákona o kybernetické bezpečnostič.j. 328/12Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřaduPřizván: D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu


8.
Návrh věcného záměra zákona o stávce a výluceč.j. 290/12Předkládají: ministři práce a sociálních věcí a spravedlnosti


9a.
Analýza institutu účinné lítosti v korupčních kauzáchč.j. 87/12Předkládá: ministr vnitra


9b.
Doplňující podklady k materiálu Ministerstva vnitra „Analýza institutu účinné lítosti v korupčních kauzách“č.j. 94/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


10.
Návrh na řešení nedostatečnosti finančních prostředků ve Vězeňské službě České republikyč.j. 355/12 - bod 12 schůze vlády 16.5.2012Předkládá: ministr spravedlnosti


11.
Návrh koncepce nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27. březnu 2013č.j. 475/12Předkládá: ministr vnitra


12.
Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláněč.j. 458/12 - bod 9 schůze vlády 23.5.2012Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


13.
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 245)č.j. 503/12Předkládá: ministr financí


14.
Žádost o souhlas vlády s prodejem a směnou nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 23č.j. 472/12Předkládá: ministr dopravy


C. K projednání bez rozpravy:

15.
Návrh programu "Informace - základ výzkumu" na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovacíč.j. 481/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


16.
Nominace člena a náhradníka České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období 2010-2014 - nominace Asociace krajů ČRč.j. 482/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


17.
Návrh na jmenování rektora Univerzity Hradec Královéč.j. 486/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


18.
Návrh na poskytnutí peněžního daru v rámci rozvojové pomoci Palestinským autonomním územímč.j. 504/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


19.
Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Slovenské republice ve dnech 5. – 6. května 2012č.j. 506/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


20.
Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica v České republice dne 20. dubna 2012č.j. 507/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


21.
Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Slovenské republiky Miroslava Lajčáka v České republice dne 30. dubna 2012č.j. 505/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Zpráva o inflaci/II 2012č.j. 484/12Předkládá: guvernér České národní banky2.
Analýza nárůstu cen pohonných hmotč.j. 491/12Předkládají: ministři financí a průmyslu a obchodu3.
Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2011č.j. 493/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády4.
Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2011č.j. 473/12Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předsedkyně Energetického regulačního úřadu5.
Výroční zpráva poradního orgánu vlády - Vládní dislokační komise za rok 2011č.j. 494/12Předkládá: vedoucí Úřadu vlády6.
Výroční zpráva České komise pro UNESCO za rok 2011č.j. 508/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí7.
Informace o pokroku v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (k 31. 3. 2012)č.j. 489/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy8.
Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D47č.j. 502/12Předkládá: ministr dopravy9.
Informace o smlouvě č. 122800241 na provedení komplexní servisní podpory vozidel KBVP PANDUR II 8x8 CZ, jeho modifikací a jeho částí nebo příslušenstvíč.j. 497/12Předkládá: ministr obrany10.
Informace o smlouvě č. 120100007 na "Servis prostředků informačních systémů C2 protiletadlového raketového vojska"č.j. 496/12Předkládá: ministr obrany11.
Zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "NS-SIS II - provedení Comprehensive testů v ČR a integrace s národní systémy" v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 477/12Předkládá: ministr vnitra12.
Informace o připravovaných nadlimitních veřejných zakázkách na zajištění podpory provozu základních registrů, podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010č.j. 485/12Předkládá: ministr vnitra13.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Rozšíření poskytování stávajících služeb podpory ekonomického informačního systému Ministerstva vnitra - příprava na integraci HZS do ekonomického informačního systému Ministerstva vnitra“ v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 492/12Předkládá: ministr vnitra14.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění provozu Centrálního registru vozidel (CRV)“ v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 487/12Předkládá: ministr dopravy15.
Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb na nadlimitní veřejnou zakázku "Implementace projektového řízení včetně nástrojů pro jeho podporu v resortu MD"č.j. 501/12Předkládá: ministr dopravy16.
Informace o veřejné zakázce „KBT program - Učební program mladiství“č.j. 479/12Předkládá: ministr spravedlnosti17.
Informace o nadlimitní veřejné zakázce "Zajištění podpory správy a provozu základního registru osob pro Český statistický úřad"č.j. 480/12Předkládá: předsedkyně Českého statistického úřadu18.
Návrh na uzavření rámcové smlouvy na právní poradenství v oblasti strukturálních fondů, v oblasti intervence 3.2 IOPč.j. 490/12Předkládá: ministr zdravotnictví19.
Informace o účasti ministra obrany na společném zasedání ministrů obrany a ministrů zahraničních věcí zemí Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu, Belgie, dne 18. dubna 2012č.j. 483/12Předkládá: ministr obrany20.
Informace o účasti ministra obrany na zasedání ministrů obrany zemí Visegrádské skupiny v Litoměřicích, ve dnech 3. – 4. května 2012č.j. 498/12Předkládá: ministr obrany

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf