Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. května 2001 č. 499

ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění
od 1. do 30. dubna 2001


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

s o u h l a s í z důvodů uvedených v předložené zprávě a podle závěrů z jednání schůze vlády


1. se změnou termínů pro předložení materiálů

a) místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí

aa) Návrh rozpočtu summitu NATO v roce 2002 v České republice

Původní termín: 30. 4. 2001
Nový konečný termín: 31. 5. 2001,

ab) Návrh nařízení vlády o opatřeních vůči některým občanům Svazové republiky Jugoslávie

Původní termín: 30. 4. 2001
Nový konečný termín: 31. 8. 2001,

b) ministrem školství, mládež a tělovýchovy

Původní termín: 30. 4. 2001
Nový konečný termín: 30. 6. 2001,

c) ministrem spravedlnosti

ca) Návrh věcného záměru zákona o úpadku

Původní termín: 30. 4. 2001
Nový konečný termín: 31. 7. 2001,

cb) Návrh zákona o úpadku

Původní termín: 31. 7. 2001
Nový konečný termín: 30. 9. 2001,

d) ministrem vnitra

Návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Původní termín: 30. 4. 2001
Nový konečný termín: 30. 6. 2001,

e) 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí

Původní termín: 30. 4. 2001
Nový konečný termín: 31. 12. 2001,

f) ministrem zemědělství

Návrh zákona upravující zpoplatnění trvání ochranných práv k odrůdám druhů rostlin

Původní termín: 31. 5. 2001
Nový konečný termín: 31. 8. 2001,

g) ministrem a vedoucím Úřadu vlády

Původní termín: 31. 3. 2001
Prodloužený termín: 31. 7. 2001
Nový konečný termín: 30. 9. 2001,


2. se zrušením úkolu

místopředsedy vlády a předsedy Legislativní rady vlády

a) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře,


Provedou:
1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
místopředseda vlády a
předseda Legislativní rady vlády,
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministři spravedlnosti,
školství, mládeže a tělovýchovy,
vnitra, zemědělství,
ministr a vedoucí Úřadu vlády