Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1994 > 1994-08-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. srpna 1994 č. 455

k účasti prezidenta republiky V. Havla na oslavách 50. výročí
Slovenského národního povstání v Banské Bystrici dne
27. srpna 1994


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í , že se prezident republiky V. Havel zúčastní oslav 50. výročí Slovenského národního povstání v Banské Bystrici dne 27. srpna 1994;

II. s o u h l a s í s tím, že náklady spojené s účastí na oslavách uvedených v bodě I tohoto usnesení budou hrazeny z rozpočtových prostředků ministerstva zahraničních věcí pro vrcholné státní návštěvy.

Provede:

ministr zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.