Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1133

o souhlasu s účastí předsedy vlády na schůzce předsedů vlád
České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska,
Malty, Polska, Slovenska a Slovinska ve Varšavě


Vazba na záznam z jednání vlády:


V l á d a

s o u h l a s í

1. s účastí předsedy vlády na schůzce předsedů vlád České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska ve Varšavě dne 15. listopadu 2002 s tím, že oficiální delegace včetně doprovodu bude v rozsahu maximálně 12 osob,

2. s tím, že náklady spojené s účastí uvedenou v bodě 1 tohoto usnesení budou hrazeny z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí z položky určené pro vrcholné návštěvy.Provedou:

předseda vlády,
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcíPředseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.