Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-07-25

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2256/12
V Praze dne 23. července 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 25. července 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

22.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisůč.j. 474/12 - bod 2 schůze vlády 19.7.2012Předkládá: ministr spravedlnosti


23.
Návrh systemizace příslušníků Policie České republiky a systemizace příslušníků zařazených v Policejní akademii ČR a v policejních školách pro rok 2013 a Mezinárodní komparativní studie o policejních sborechč.j. 793/12Předkládá: ministr vnitra


C. K projednání bez rozpravy:

24.
Návrh na změnu Statutu a obměnu členů Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnostč.j. 615/12 - bod 25 schůze vlády 4.7.2012Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


25.
Žádost o výjimku ze zapojení se do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Ministerstva obranyč.j. 792/12Předkládá: ministr obrany


26.
Návrh usnesení ke jmenování zástupce České republiky do správní rady College of Europe pro čtvrté funkční období a úprava financování členského příspěvku College of Europeč.j. 795/12Předkládá: ministr vnitra


* * *

Pro informaci:11.
Informace o výcviku vojenských pilotů Ozbrojených sil Polské republiky na vrtulnících Mi-17 v rámci leteckého výcviku zahraničních osobč.j. 790/12Předkládá: ministr obrany12.
Informace o smlouvě č. 122800292 "Letová ověření obletovou laboratoří"č.j. 791/12Předkládá: ministr obrany

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc