Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-08-15

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2258/12
V Praze dne 13. srpna 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 15. srpna 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

12.
Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových herč.j. 1349/11 - bod 2 schůze vlády 9.5.2012Předkládá: ministr financí


13.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisůč.j. 695/12Předkládá: ministr zemědělství


C. K projednání bez rozpravy:

14.
Zpráva o průběhu a výsledcích pátého zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (La Rochelle, Francie, 14. - 18. května 2012)č.j. 816/12Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


* * *

Pro informaci:7.
Informace o pokroku v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (k 30. 6. 2012)č.j. 834/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy8.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Systémová podpora enterprise softwarových produktů společnosti Microsoft"č.j. 810/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí9.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Výroba a dodání inovovaných vízových štítků - vzor EU"č.j. 809/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: Ing. Ivan Růžička


program.doc