Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 588

o mandátu pro místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí na jednání Rady Evropské unie pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy
ve dnech 16. a 17. června 2003


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

s c h v a l u j e mandát pro místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí na jednání Rady Evropské unie pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 16. a 17. června 2003, který je uveden v části II materiálu č. j. 746/03.

Provede:

místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.