Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1109

k Situační zprávě o hodnocení jaderné bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Situační zprávu o hodnocení jaderné bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín - 3. čtvrtletí 2002, obsaženou v části III materiálu č. j. 1423/02;

II. u k l á d á předsedovi vlády a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost předložit do 31. ledna 2003 další Situační zprávu.Provedou:

předseda vlády,
předsedkyně Státního úřadu
pro jadernou bezpečnostPředseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.