Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. května 2001 č. 493

ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 00/19 Majetek státu a
prostředky státního rozpočtu - kapitola Ministerstvo financí


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

b e r e n a v ě d o m í

1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 00/19 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu - kapitola Ministerstvo financí obsažený v části III předloženého materiálu (dále jen "Kontrolní závěr"),

2. stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru obsažené v části IV předloženého materiálu, včetně návrhu opatření k odstranění nedostatků zjištěných Kontrolním závěrem a zamezení jejich opakování.