Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-04-25

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2230/12
V Praze dne 24. dubna 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 25. dubna 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamuč.j. 317/12Předkládá: ministr životního prostředí


3.
Návrh poslanců Rudolfa Chlada, Václava Horáčka, Václava Kubaty a dalších na vydání zákona o bezpečném pohybu při lyžování, snowboardingu a jízdě na jízdním kole (sněmovní tisk č. 648)č.j. 367/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


4.
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu české republiky za 1. čtvrtletí 2012č.j. 370/12Předkládá: ministr financí


C. K projednání bez rozpravy:

5.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2012č.j. 366/12Předkládá: vedoucí Úřadu vlády


6.
Jmenování soudcůč.j. 332/12Předkládá: ministr spravedlnosti


7.
Stanovení jmenovitých pracovních úkolů ředitele Pozemkového fondu České republiky na rok 2012č.j. 348/12 - bod 13 schůze vlády 18.4.2012Předkládá: ministr zemědělství


8.
Strategie poskytování vládních stipendií pro studenty z rozvojových zemí pro období 2013 - 2018č.j. 359/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


9.
Návrh na sjednání smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informacič.j. 361/12Předkládají: předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a ředitel Národního bezpečnostního úřadu


10.
Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě, podepsané v Jeruzalémě dne 24. dubna 1991č.j. 372/12Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


11.
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostechč.j. 362/12Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


12.
Návrh na obeslání Třicátého zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (30. dubna - 4. května 2012, Ženeva, Švýcarsko)č.j. 368/12Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


13.
Návrh na obeslání pátého zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (La Rochelle, Francie, 14. - 18. května 2012)č.j. 369/12Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


14.
Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Bulharské republice, která se uskutečnila dne 27. března 2012č.j. 349/12 - bod 18 schůze vlády 18.4.2012Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


15.
Finanční krytí výdajů souvisejících se vznikem Generální inspekce bezpečnostních sborů na rok 2012č.j. 383/12Předkládá: předseda vlády


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2011č.j. 354/12Předkládá: ministr financí2.
Zpráva o provozu protikorupční linky 199 za období od 1. ledna do 31. prosince 2011 a Vyhodnocení efektivity protikorupční linky 199 od počátku jejího provozuč.j. 357/12Předkládá: ministr vnitra3.
Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2011č.j. 371/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí4.
Informace o smlouvě č. 122800235 na poskytnutí komplexní služby pozáručního servisu stálé vojenské mikrovlnné sítěč.j. 360/12Předkládá: ministr obrany

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf