Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 2002 č. 435

ke Zprávě o postupu jednání o restrukturalizaci
ocelářského průmyslu v České republice


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

b e r e n a v ě d o m í Zprávu o postupu jednání o restrukturalizaci ocelářského průmyslu v České republice uvedenou v části II materiálu č. j. 406/02.