Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1131

o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu v rámci kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obsaženou v části III materiálu č. j. 1308/02 (dále jen „Žádost“);

II. u k l á d á

1. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy předložit Žádost předsedovi rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

2. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a ministru financí realizovat změny závazných ukazatelů státního rozpočtu podle rozhodnutí rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. p o v ě ř u j e ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, aby odůvodnila Žádost v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.Provedou:

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
ministr financí


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.