Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-18

Dodatek č.1
Dodatek č.2
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2292/06
V Praze dne 11.10.2006

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 18. října 2006 v 10.00 hod.
ve státním zámku v Kolodějích


A. Evropská agenda:


1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice 
B. K projednání s rozpravou:


2.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilostič.j. 1553/06 - materiál připojenPředkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Přizván: D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu

 


3.

Návrh nařízení vlády o výši časových poplatků a sazeb mýtnéhoč.j. 1512/06 - předběžně rozesláno dne: 04.10.2006Předkládá: ministr dopravy

 


4.

Návrh poslanců Jana Kasala, Anny Čurdové, Evy Dundáčkové a Zuzky Bebarové-Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách (sněmovní tisk 46)č.j. 1408/06 - předběžně rozesláno dne: 22.09.2006Předkládají: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

 


5.

Koncepce péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní rodinuč.j. 1537/06 - předběžně rozesláno dne: 11.10.2006Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


6.

Postup ústředních orgánů státní správy, krajských úřadů a magistrátu hl. města Prahy a územně členěných statutárních měst při realizaci systému dozoru a kontroly územních samosprávných celkůč.j. 1525/06 - předběžně rozesláno dne: 06.10.2006Předkládá: ministr vnitra a informatiky

 


7.

Postoupení pohledávek České konsolidační agentury za subjekty tzv. ESSK Svit a prodej majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Svit a.s. Zlín přímo určenému subjektuč.j. 1523/06 - předběžně rozesláno dne: 06.10.2006Předkládá: ministr financí

 


8.

Návrh na odvolání generálního inspektora Drážní inspekce a na jmenování generálního inspektora Drážní inspekceč.j. 1555/06 - materiál připojenPředkládá: ministr dopravy

 


9.

Kontrolní závěr z kontrolní akce 05/39 - Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na rekonstrukci a dostavbu justičního areálu "Na Míčánkách"č.j. 1450/06 - předběžně rozesláno dne: 27.09.2006Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
K bodům 9 a 10 přizván: F. Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

 


10.

Materiál ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 05/33 "Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynaloženými na poskytování investičních pobídek a investičních podpor na základě "Prohlášení o společném záměru"č.j. 1546/06 - předběžně rozesláno dne: 11.10.2006Předkládá: ministr financí

 

C. K projednání bez rozpravy:


11.

Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školstvíč.j. 1531/06 - předběžně rozesláno dne: 11.10.2006Předkládají: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ministr zahraničních věcí

 


12.

Návrh na obeslání Osmnáctého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvuč.j. 1527/06 - předběžně rozesláno dne: 06.10.2006Předkládá: ministr životního prostředí a zahraničních věcí

 


13.

Účast delegace ČR vedené prezidentem republiky V. Klausem na neformálním summitu EU v Lahti dne 20. října 2006č.j. 1548/06 - předběžně rozesláno dne: 11.10.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


14.

Návrhy na jmenování profesorůč.j. 1532/06 - předběžně rozesláno dne: 11.10.2006Předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 


15.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. § 34 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní rezervace Maštale, a to za účelem revitalizace rybníka Nový a Střední v k.ú Budislav u Litomyšleč.j. 1545/06 - předběžně rozesláno dne: 11.10.2006Předkládá: ministr životního prostředí

D. Různé 
* * *

Pro informaci:


1.

Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2005č.j. 1518/06 - předběžně rozesláno dne: 06.10.2006Předkládá: guvernér České národní banky

 


2.

Zpráva za období od 1. ledna do 30. června 2006 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská právač.j. 1526/06 - předběžně rozesláno dne: 06.10.2006Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

 


3.

Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2005 a 2006č.j. 1533/06 - předběžně rozesláno dne: 11.10.2006Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

 


4.

Zpráva ze zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 18. září 2006č.j. 1544/06 - předběžně rozesláno dne: 11.10.2006Předkládá: ministryně zemědělství

 


5.

Zpráva ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost dne 25. září 2006č.j. 1554/06 - materiál připojenPředkládá: ministr průmyslu a obchodu

 


6.

Informace o průběhu setkání prezidentů zemí Visegrádské skupiny v Lánech ve dnech 15.-16. září 2006č.j. 1549/06 - předběžně rozesláno dne: 11.10.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


7.

Účast delegace České republiky, vedené předsedou vlády M. Topolánkem, na summitu Asijsko-evropského dialogu v Helsinkách ve dnech 10. a 11. září 2006č.j. 1551/06 - předběžně rozesláno dne: 11.10.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


8.

Informace o účasti ministra obrany České republiky na neformálním zasedání ministrů obrany členských zemí Evropské unie v Levi ve dnech 2.-3. října 2006č.j. 1542/06 - předběžně rozesláno dne: 11.10.2006Předkládá: ministr obrany

 


9.

Informace o průběhu a výsledcích oficiální návštěvy hlavy státu Kambodžského království krále Norodoma Sihamoniho v České republice ve dnech 18. - 24. září 2006č.j. 1550/06 - předběžně rozesláno dne: 11.10.2006Předkládá: ministr zahraničních věcí

 


Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
 

Přílohy: 3

Za správnost:JUDr. Maria Paduchová
 Anglická verze - PDF,DOC
EnglishVersion.pdf