Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-09-03

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 3. září 2003 č. 865

ke kandidatuře České republiky na místo nestálého člena
Rady bezpečnosti Organizace spojených národů na období 2008 až 2009


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í s kandidaturou České republiky na místo nestálého člena Rady bezpečnosti Organizace spojených národů na období 2008 až 2009 (dále jen “kandidatura České republiky”);

II. u k l ád á předsedovi vlády a místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, aby v rámci příslušných mezinárodních jednání prosazovali kandidaturu České republiky;

III. d o p o r u č u j e prezidentu republiky, aby v rámci příslušných mezinárodních jednání rovněž prosazoval kandidaturu České republiky;

IV. b e r e n a v ě d o m í, že náklady spojené s prosazováním kandidatury České republiky a se zajištěním této funkce v případě zvolení budou hrazeny v rámci rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí.


Provedou:

předseda vlády,
místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí