Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-09-19

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2268/12
V Praze dne 17. září 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 19. září 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


B. K projednání s rozpravou:

14.
Mimosoudní řešení sporu mezi Českou republikou a společnostmi skupiny CTP podle Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investicč.j. 955/12Předkládá: ministr financí


15.
Ustanovení meziresortní hodnotící komise k posouzení předběžných nabídek podaných v rámci dynamického nákupního systému k nadlimitní veřejné zakázce „Poskytování služeb KIVS 2013 – 2017“č.j. 953/12Předkládá: ministr vnitra

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc