Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 426

o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů
o veřejnou zakázku stavby pro České dráhy, státní organizaci


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. u s t a v u j e komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku stavby ČD DDC optimalizace trati Praha-Bubeneč – Kralupy nad Vltavou, ve složení

1. členové a) pan Ing. Petr A d a m , České dráhy, státní organizace, Divize dopravní cesty,

b) pan Ing. Petr D r a s k ý , České dráhy, státní organizace, Divize dopravní cesty, Stavební správa Praha, c) pan Ing. Jiří H r a d i l , Ministerstvo průmyslu a obchodu,

d) pan Ing. Josef K o u d e l k a , České dráhy, státní organizace, Divize dopravní cesty,

e) pan doc. Ing. Bohumil K u b á t , CSc., České vysoké učení technické Praha,

f) pan Ing. Vladimír O z i m ý , Ministerstvo financí a

g) pan JUDr. Jaroslav S o u š e k , Ministerstvo dopravy a spojů,

2. náhradníci

a) pan Ing. Libor K u t a , České dráhy, státní organizace, Divize dopravní cesty,

b) pan Ing. Tomáš M á t l , České dráhy, státní organizace, Divize dopravní cesty, Stavební správa Praha, c) pan Ing. Jan K r a j h a n z l , Ministerstvo průmyslu a obchodu,

d) pan Ing. Milan Č e r m á k , České dráhy, státní organizace, Divize dopravní cesty,

e) pan doc. Ing. Tomáš R o t t e r , CSc., České vysoké učení technické Praha,

f) pan Ing. Jiří K u p e č e k , Ministerstvo financí a

g) pan Ing. Vladimír V í c h , Ministerstvo dopravy a spojů;

II. u k l á d á ministru dopravy a spojů zajistit ve spolupráci s ministry financí a průmyslu a obchodu činnost komise uvedené v bodě I tohoto usnesení.


Provedou:
ministři dopravy a spojů,
financí, průmyslu a obchodu