Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1994 > 1994-02-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. února 1994 č. 47

o uznání makedonského státu "Bývalá jugoslávská republika
Makedonie"


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. s uznáním makedonského státu v jeho současných hranicích a pod jménem "Bývalá jugoslávská republika Makedonie",

2. s navázáním diplomatických styků s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na úrovni velvyslanectví;

II. u k l á d á ministru zahraničních věcí zahájit jednání o navázání diplomatických styků podle bodu I/2 tohoto usnesení.

Provede:

ministr zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.