Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 432

o změně usnesení vlády z 21. března 2001 č. 271,
k zabezpečení služeb komunikační infrastruktury
informačních systémů veřejné správy (ISVS)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

m ě n í usnesení vlády z 21. března 2001 č. 271, k zabezpečení služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy (ISVS), ve znění usnesení vlády z 18. dubna 2001 č. 379, tak, že se v příloze uvedeného usnesení - Složení meziresortní komise pro realizaci veřejné zakázky na zabezpečení služeb komunikační struktury ISVS - mění zastoupení Ministerstva práce a sociálních věcí v uvedené komisi takto:

Ministerstvo práce a sociálních věcí: Josef Čáp
náhradník: Mgr. Karel Lux
Ing. František Křesák
náhradnice: Ing. Alena Herfortová, CSc.