Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 367

ke Zprávě o hospodářské a sociální situaci Libereckého kraje

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o hospodářské a sociální situaci Libereckého kraje, obsaženou v části III (Zpráva) a IV (Přílohy) materiálu č. j. 416/02;

II. u k l á d á ministrům kultury, financí, obrany, vnitra, dopravy a spojů a životního prostředí zpracovat ve spolupráci s hejtmanem Libereckého kraje a předložit vládě návrh dalšího postupu týkajícího se problematiky Libereckého kraje, obsažené v materiálu předloženém Radou Libereckého kraje.


Provedou:
ministři kultury,
financí, obrany, vnitra,
dopravy a spojů,
životního prostředí


Na vědomí:

hejtman Libereckého kraje