Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-12-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. prosince 2001 č. 1331

ke Komplexnímu návrhu dalšího postupu
ve věci vyzbrojení Armády České republiky
víceúčelovými taktickými nadzvukovými letouny


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Komplexní návrh dalšího postupu ve věci vyzbrojení Armády České republiky víceúčelovými taktickými nadzvukovými letouny obsažený v části III předloženého materiálu;

II. v y h l a š u j e s odvoláním na své usnesení ze dne 29. října 2001 č. 1115, že vítězem výběrového řízení na dodavatele nových víceúčelových taktických nadzvukových letadel je konsorcium SAAB-BAE SYSTEMS INTERNATIONAL Ltd.;

III. s o u h l a s í s podmínkami pro jednání o nákupu nadzvukových letadel uvedenými v části III/3 předloženého materiálu včetně financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen (dále jen "Program") s tím, že financování Programu bude podmíněno přijetím zákona o úvěru;

IV. u k l á d á

1. ministru obrany, aby ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu a ministrem financí

a) neprodleně zahájil jednání s představiteli konsorcia uvedeného v bodě II tohoto usnesení o kontraktu na nákup 24 nadzvukových letadel Gripen s odkládací podmínkou schválení návrhu zákona o úvěru a do 15. dubna 2002 předložil vládě návrh tohoto kontraktu,

b) předložil na nejbližší schůzi vlády návrh na jmenování vládního zmocněnce pro nákup víceúčelových taktických nadzvukových letadel pro Armádu České republiky a složení příslušného vyjednávacího týmu,

c) předložil na stejnou schůzi vlády návrh na výběr renomovaného poradce, který se bude spolupodílet na přípravě kontraktu na nákup 24 nadzvukových letadel Gripen,

2. ministrům obrany a financí zpracovat a předložit vládě návrh zákona o přijetí úvěru na financování Programu tak, aby jej mohla projednat dne 9. ledna 2002,

3. ministru obrany předložit společně s návrhem zákona podle bodu IV/2 tohoto usnesení varianty zabezpečení vzdušného prostoru České republiky.


Provedou:
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
místopředseda vlády a
ministr průmyslu a obchodu,
ministři obrany, financí