Dokumenty vlády - 2001-12-10

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2001-12-10
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1304k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1305k návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na úvěr určený pro krytí investičních nákladů modernizace I. tranzitního železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav
     Usnesení č.1305k návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na úvěr určený pro krytí investičních nákladů modernizace I. tranzitního železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav
     Usnesení č.1306o nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
     Usnesení č.1306o nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat
     Usnesení č.1307o nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
     Usnesení č.1307o nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
     Usnesení č.1308 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1172)
     Usnesení č.1308 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1172)
     Usnesení č.1309 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1171)
     Usnesení č.1309 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1171)
     Usnesení č.1310 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1145)
     Usnesení č.1310 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1145)
     Usnesení č.1311 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů (sněmovní tisk č. 1144)
     Usnesení č.1311 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů (sněmovní tisk č. 1144)
     Usnesení č.1312 + Po Způsobech převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí, krajů a okresních úřadů v roce 2002
     Usnesení č.1312 + Po Způsobech převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí, krajů a okresních úřadů v roce 2002
     Usnesení č.1313k ekonomickým přínosům programu průmyslové spolupráce předloženého konsorciem SAAB - BAE SYSTEMS INTERNATIONAL Ltd. jako součást nabídky nadzvukových letounů pro Armádu České republiky
     Usnesení č.1313k ekonomickým přínosům programu průmyslové spolupráce předloženého konsorciem SAAB - BAE SYSTEMS INTERNATIONAL Ltd. jako součást nabídky nadzvukových letounů pro Armádu České republiky
     Usnesení č.1314o nových programech Sektorového operačního programu Průmysl, navrhovaných k zahájení v roce 2002
     Usnesení č.1314o nových programech Sektorového operačního programu Průmysl, navrhovaných k zahájení v roce 2002
     Usnesení č.1315k Regionální mapě intenzity veřejné podpory na období let 2002 - 2006
     Usnesení č.1315k Regionální mapě intenzity veřejné podpory na období let 2002 - 2006
     Usnesení č.1316o programu minimální obnovy parku vozidel státní organizace České dráhy v roce 2002 pro zajištění dopravní obslužnosti
     Usnesení č.1316o programu minimální obnovy parku vozidel státní organizace České dráhy v roce 2002 pro zajištění dopravní obslužnosti
     Usnesení č.1317k návrhu na modernizaci IV. tranzitního železničního koridoru České republiky v úseku Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště, včetně modelu jeho financování
     Usnesení č.1317k návrhu na modernizaci IV. tranzitního železničního koridoru České republiky v úseku Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště, včetně modelu jeho financování
     Usnesení č.1318k návrhu na uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zabezpečení dopravních potřeb státu v roce 2001 a na rok 2002
     Usnesení č.1318k návrhu na uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zabezpečení dopravních potřeb státu v roce 2001 a na rok 2002
     Usnesení č.1319k Návrhu řešení současné situace ve vnitrozemské a námořní plavbě České republiky
     Usnesení č.1319k Návrhu řešení současné situace ve vnitrozemské a námořní plavbě České republiky
     Usnesení č.1320ke Strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v České republice
     Usnesení č.1320ke Strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v České republice
     Usnesení č.1321 + Pk návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2002
     Usnesení č.1321 + Pk návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2002
     Usnesení č.1322k návrhu na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2002
     Usnesení č.1322k návrhu na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2002
     Usnesení č.1323 + Pk návrhu Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a o změně usnesení vlády z 2. prosince 1992 č. 670, změně usnesení vlády z 8. září 1993 č. 494, a změně usnesení vlády ze 17. března 1999 č. 226
     Usnesení č.1323 + Pk návrhu Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a o změně usnesení vlády z 2. prosince 1992 č. 670, změně usnesení vlády z 8. září 1993 č. 494, a změně usnesení vlády ze 17. března 1999 č. 226
     Usnesení č.1324ke Statutu Vládní dislokační komise a o Zásadách postupu orgánů státní správy v otázkách dislokace
     Usnesení č.1324 + 2Pke Statutu Vládní dislokační komise a o Zásadách postupu orgánů státní správy v otázkách dislokace
     Usnesení č.1325 + Pke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.1325 + Pke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.1326o odvolání a jmenování člena a náhradníka Státní volební komise
     Usnesení č.1326o odvolání a jmenování člena a náhradníka Státní volební komise
     Usnesení č.1327o změně usnesení vlády z 23. srpna 2000 č. 816, o vymezení limitů finančních prostředků a změně účelu užití části finančních prostředků alokovaných Ministerstvu vnitra usnesením vlády z 21. července 1999 č. 765, ve znění usnesení vlády z 28. července 1999 č. 813
     Usnesení č.1327o změně usnesení vlády z 23. srpna 2000 č. 816, o vymezení limitů finančních prostředků a změně účelu užití části finančních prostředků alokovaných Ministerstvu vnitra usnesením vlády z 21. července 1999 č. 765, ve znění usnesení vlády z 28. července 1999 č. 813
     Usnesení č.1328 + 3Pk návrhu na určení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj a členů orgánů Grantové agentury České republiky za rok 2001
     Usnesení č.1328 + 3Pk návrhu na určení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj a členů orgánů Grantové agentury České republiky za rok 2001
     Usnesení č.1329ve věci výzvy jednomu zájemci k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy na objekt sídla Energetického regulačního úřadu v Jihlavě
     Usnesení č.1329ve věci výzvy jednomu zájemci k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy na objekt sídla Energetického regulačního úřadu v Jihlavě
     Usnesení č.1330k výsledku veřejného výběrového řízení k určení nabyvatele části majetku organizační složky státu PRIVUM - Letiště Boží Dar
     Usnesení č.1330k výsledku veřejného výběrového řízení k určení nabyvatele části majetku organizační složky státu PRIVUM - Letiště Boží Dar
     Usnesení č.1331ke Komplexnímu návrhu dalšího postupu ve věci vyzbrojení Armády České republiky víceúčelovými taktickými nadzvukovými letouny
     Usnesení č.1331ke Komplexnímu návrhu dalšího postupu ve věci vyzbrojení Armády České republiky víceúčelovými taktickými nadzvukovými letouny
     Usnesení č.1332ke Způsobu a možnostem financování dodávek nových víceúčelových nadzvukových taktických letounů pro Armádu České Republiky
     Usnesení č.1332ke Způsobu a možnostem financování dodávek nových víceúčelových nadzvukových taktických letounů pro Armádu České Republiky
     Usnesení č.1333o úhradě vkladů a příspěvků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy mezinárodním organizacím v roce 2001
     Usnesení č.1333o úhradě vkladů a příspěvků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy mezinárodním organizacím v roce 2001
     Usnesení č.1334k návrhu na sjednání mezinárodních smluv upravujících pravidla původu zboží v rámci oblastí volného obchodu s Evropskou unií, se zeměmi Evropského sdružení volného obchodu, s Estonskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou a Tureckou republikou a v rámci celní unie se Slovenskou republikou
     Usnesení č.1334k návrhu na sjednání mezinárodních smluv upravujících pravidla původu zboží v rámci oblastí volného obchodu s Evropskou unií, se zeměmi Evropského sdružení volného obchodu, s Estonskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou a Tureckou republikou a v rámci celní unie se Slovenskou republikou
     Usnesení č.1335k návrhu dalšího postupu v pojišťování a financování projektu Shen Tou
     Usnesení č.1335k návrhu dalšího postupu v pojišťování a financování projektu Shen Tou
     Usnesení č.1336k návrhu na vyslání dopravního letounu Armády České republiky s osádkou pro podporu letounů včasné výstrahy Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
     Usnesení č.1336k návrhu na vyslání dopravního letounu Armády České republiky s osádkou pro podporu letounů včasné výstrahy Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
     Usnesení č.1337O řešení sporu mezi firmou Diag Human, a. s. a ČR - Ministerstvem zdravotnictví pokračováním v přerušeném rozhodčím řízení
     Usnesení č.1338k návrhu na vyslání 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany do protiteroristické operace "Trvalá svoboda" v souladu s článkem 5 Severoatlantické smlouvy
     Usnesení č.1338k návrhu na vyslání 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany do protiteroristické operace "Trvalá svoboda" v souladu s článkem 5 Severoatlantické smlouvy