Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-01-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. ledna 2002 č. 34

k žádostem obcí o stanovení městem

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. n a v r h u j e předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhovět žádostem obcí Město Albrechtice a Zubří o stanovení městem, neboť splňují všechna kritéria, stanovená zákonem o obcích a Kritéria pro posuzování žádostí obcí o stanovení městem vládou;

II. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit vyjádření vlády podle bodu I tohoto usnesení spolu s charakteristikami obcí předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


Provede:
předseda vlády