Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 429

o změně postupu při výběru strategického partnera pro společnosti
UNIPETROL, a. s. a NOVÁ HUŤ, a. s.


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í informace o změně postupu při výběru strategického partnera pro společnosti UNIPETROL, a. s. a NOVÁ HUŤ, a. s., obsažené v části II (Předkládací zpráva) předloženého materiálu;

II. z r u š u j e usnesení vlády z 22. ledna 2001 č. 84, k organizaci výběru poradce vlády pro privatizaci společnosti UNIPETROL, a. s.;

III. m ě n í usnesení vlády ze 14. února 2001 č. 154, o postupu dokončení privatizace společnosti NOVÁ HUŤ, a.s., tak, že se zrušuje

1. bod II/2,3 uvedeného usnesení,

2. číslování odst. 1 bodu II uvedeného usnesení,

3. bod III uvedeného usnesení;

IV. u k l á d á

1. ministru financí zrušit prostřednictvím Fondu národního majetku České republiky výběrové řízení na privatizaci společností UNIPETROL, a. s. a NOVÁ HUŤ, a. s.,

2. ministrům financí a průmyslu a obchodu zpracovat a vládě do 21. května 2001 předložit návrh dalšího postupu privatizace akciových podílů státu ve společnostech uvedených v bodě IV/1 tohoto usnesení.


Provedou:
ministr financí a předseda
prezidia Fondu národního
majetku České republiky,
ministr průmyslu a obchodu