Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-05-30

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2240/12
V Praze dne 29. května 2012

DODATEK Č.2 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 30. května 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

23.
Změny ve složení Řídícího výboru akciové společnosti České dráhyč.j. 523/12Předkládá: ministr dopravy

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc