Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1139

o změně usnesení vlády z 19. června 2002 č. 652,
k návrhu na sjednání Roční finanční dohody pro rok 2001
pro program SAPARD


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

m ě n í usnesení vlády z 19. června 2002 č. 652 tak, že se:

1. text bodu III uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní:

„III. p o v ě ř u j e předsedu vlády

1. předložit Dohodu po jejím podpisu předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky,

2. navrhnout zkrácení lhůty pro projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ve smyslu § 108 odst. 2 a § 91 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny s doporučením zkrátit lhůtu pro projednání o 30 dnů;“.
Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.