Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 421

o změně usnesení vlády z 22. května 2000 č. 506,
o koordinaci zahraničních cest členů vlády
a o financování vrcholných návštěv


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

m ě n í usnesení vlády z 22. května 2000 č. 506, o koordinaci zahraničních cest členů vlády a o financování vrcholných návštěv, tak, že se v příloze č. 2 uvedeného usnesení - Zásady financování vrcholných návštěv - v bodě 1 nahrazuje věta: "Z rozpočtové položky pro vrcholné návštěvy jsou financovány návštěvy prezidenta republiky, předsedy vlády a ministra zahraničních věcí v zahraničí a návštěvy jejich zahraničních partnerů v České republice." větou "Z rozpočtové položky pro vrcholné návštěvy jsou financovány návštěvy prezidenta republiky, předsedy vlády, ministra zahraničních věcí a též - pokud tak stanoví vláda - dalších ústavních činitelů v zahraničí a návštěvy zahraničních partnerů uvedených ústavních činitelů v České republice.".