Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-02-22

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2212/12
V Praze dne 21. února 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 22. února 2012 v 09:00 hod.

v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4C. K projednání bez rozpravy:

15.
Změna příslušnosti hospodaření k 15 % majetkové účasti státu na hospodaření společnosti ČEPS, a.s., z Ministerstva práce a sociálních věcí na Ministerstvo průmyslu a obchoduč.j. 140/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


16.
Návrh na obeslání Diplomatické konference k přijetí návrhu Protokolu o kosmických statcích k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení, konané ve dnech 26. února - 9. března 2012č.j. 139/12Předkládají: ministr spravedlnosti a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc