Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

Program jednání
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2312/06
V Praze dne 29.12.2006

DODATEK Č. 1 PROGRAMU
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 3. ledna 2007 v 9.00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4


B. K projednání s rozpravou:


26.

Principy a harmonogram ekologické daňové reformyč.j. 1978/06 - materiál připojenPředkládá: ministr životního prostředí

 

27.

Národní program environmentálního značeníč.j. 1983/06 - materiál připojenPředkládá: ministr životního prostředí


28.

Způsob personálního a finančního zajšitění činnosti vládního tajemníka a výkonného sekretariátu pro přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě EU včetně vymezení jejich kompetencíč.j. 1980/06 - materiál připojenPředkládá: vedoucí Úřadu vlády
Přizván: Z. Hrubý, vládní tajemník pro přípravu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie

 


29.

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/12 „Finanční prostředky státního rozpočtu určené na programy podpory regionálního rozvoje“č.j. 1981/06 - materiál připojenPředkládá: ministr pro místní rozvoj
Přizván: F. Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

 

C. K projednání bez rozpravy:


30.

Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k níč.j. 1968/06 - předběžně rozesláno dne: 29.12.2006Předkládají: ministři financí a zahraničních věcí

 


31.

Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Správu CHKO Blanský les, sídlem Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov, k pořádání závodu v běhu na lyžích pro pracovníky ochrany přírodyč.j. 1969/06 - předběžně rozesláno dne: 29.12.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


32.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, pro stavbu jednotky pro zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v k.ú. Borek, na pozemku p.č. 580, ve II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO České středohoříč.j. 1970/06 - předběžně rozesláno dne: 29.12.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


33.

Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro pana Zdeňka Pejšu k vjezdu na účelové komunikace na území NP Šumava za účelem získávání podkladů a námětů pro malování obrazůč.j. 1971/06 - předběžně rozesláno dne: 29.12.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


34.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., a to za účelem vjezdu motorového vozidla na vrchol Lysé hory v rámci účasti na mezinárodních radioamatérských závodechč.j. 1972/06 - předběžně rozesláno dne: 29.12.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


35.

O žádosti o povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních ochranných podmínek NP České Švýcarsko za účelem vstupu do I. zónyč.j. 1973/06 - předběžně rozesláno dne: 29.12.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


36.

Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku pro společnost AEZZ, a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Petržilova 330/9, k vjezdu motorových vozidel na účelovou komunikaci za účelem přístupu a spravování objektu Luční boudač.j. 1974/06 - materiál připojenPředkládá: ministr životního prostředí

 


37.

Výjimka podle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro pana Petra Šebka, se sídlem Mírová 407, 385 01 Vimperk k vstupu do I. zón ochrany přírody za účelem pořizování fotografiíč.j. 1975/06 - předběžně rozesláno dne: 29.12.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


38.

Povolení výjimky podle § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek CHKO Český ráj pro společnost Kinský dal Borgo, a.s. k použití herbicidu Roundup v areálu hradu Kost, v I. a II. zóně CHKOč.j. 1976/06 - předběžně rozesláno dne: 29.12.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


39.

Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. j) a odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku a CHKO Šumava pro Správu Národního parku a CHKO Šumava ke změně stávajícího vodního režimu pozemků a k umisťování nových staveb v I. zóně ochrany přírody v rámci "Programu revitalizace šumavských rašelinišť" na území Černohorského močáluč.j. 1977/06 - předběžně rozesláno dne: 29.12.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 
* * *

Pro informaci:


16.

Informace o řádném zasedání Rady EU pro životní prostředí ze dne 18. prosince 2006 v Bruseluč.j. 1967/06 - předběžně rozesláno dne: 29.12.2006Předkládá: ministr životního prostředí

 


17.

Kontrolní zpráva o využití účelově vázané veřejné podpory společnosti Lignit Hodonín, s.r.o.č.j. 1979/06 - materiál připojenPředkládá: ministr pro místní rozvoj

 


Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
 


Přílohy: 6

Za správnost:JUDr. Maria Paduchová
 Anglická verze - PDF,DOC