Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 37

o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek
Národního parku Šumava
Vláda

povoluje s platností do 30. listopadu 2008 na žádost Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, sídlem 1. Máje, 385 01 Vimperk, uvedenému žadateli výjimku podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to ze zákazů uvedených v § 16 odst. 1 písm. j) tohoto zákona, tj. měnit stávající vodní režim pozemků a v odst. 2 písm. a) tj. povolovat a umisťovat nové stavby v I. zóně ochrany přírody za účelem realizace „Programu revitalizace šumavských rašelinišť“ na území Černohorského močálu za podmínek uvedených v části III materiálu č.j. 1977/06.
Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0037.doc

Přílohy: