Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 12

k návrhu na vyslovení souhlasu vlády s udělením výjimky
Starokatolické církvi v České republice Ministerstvem kultury
podle ustanovení § 27 odst. 8 zákona č. 3/2002 Sb.,
o církvích a náboženských společnostech
Vláda

souhlasí s tím, aby Ministerstvo kultury udělilo Starokatolické církvi v České republice oprávnění k výkonu zvláštních práv podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb.Provede:

ministr kultury
Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0012.doc

Přílohy: