Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-18

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 18. října 2006 č. 1178

o nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného
za užívání určených pozemních komunikací
V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh nařízení vlády o výši časových poplatků a sazeb mýtného, s úpravami podle připomínek, obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády;

II. u k l á d á ministru dopravy

1. vypracovat konečné znění nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, podle bodu I tohoto usnesení,

2. předložit nařízení vlády podle bodu I a II/1 tohoto usnesení předsedovi vlády k podpisu.Provedou:

předseda vlády,
ministr dopravy


Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061018.1178.doc

Přílohy: