Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 29

k návrhu na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
Vláda

I. souhlasí se sjednáním Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní (dále jen „Smlouva”) podle návrhu obsaženého v části III materiálu č.j. 1968/06;

II. doporučuje prezidentu republiky, aby

1. zmocnil ministra financí a jako alternáta mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky v Syrské arabské republice k podpisu Smlouvy s výhradou ratifikace,

2. ratifikoval podepsanou Smlouvu po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky;

III. pověřuje předsedu vlády předložit Smlouvu po jejím podpisu předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky s její ratifikací;

IV. ukládá

1. ministru financí, aby

a) odůvodnil sjednání Smlouvy v Parlamentu České republiky,

b) po vstupu Smlouvy v platnost zajistil její provádění,2. ministru zahraničních věcí, aby provedl na návrh ministra financí příslušná opatření spojená se vstupem Smlouvy v platnost podle jejího článku 28.Provedou:

předseda vlády,
ministři financí,
zahraničních věcíPředseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0029.doc

Přílohy: