Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 19

o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek
Národního parku Šumava
Vláda

povoluje s platností 20. - 21. ledna 2007 na žádost Sportovního svazu elektrárny Temelín, ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín, 373 05 Temelín, výjimku podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze zákazu uvedeného v § 16 odst. 1 písm. e) tohoto zákona, tj. ze zákazu pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, a to za účelem pořádání 4. ročníku přeborů Skupiny ČEZ v běhu na lyžích na běžecké trati u obce Kvilda, za podmínek uvedených v části III materiálu č.j. 1926/06.

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0019.doc

Přílohy: