Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 6

ke Zprávě o splnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády ke Koncepci státní politiky
pro oblast dětí a mládeže do roku 2007
Vláda

I. schvaluje Zprávu o splnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády ke Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007, obsaženou v části III materiálu č.j. 1966/06;

II. ukládá

1. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí, ministry zdravotnictví, kultury, obrany, vnitra a informatiky a životního prostředí zpracovat novou Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže a předložit ji vládě do 31. března 2007,

2. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat a předložit vládě do 31. prosince 2008 zprávu o plnění úkolů vyplývajících z Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže za období 2007-2008.


Provedou:

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
ministři zdravotnictví,
kultury, obrany,
vnitra a informatiky,
životního prostředí

Na vědomí:

hejtmani
Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0006.doc

Přílohy: