Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-07-25

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 25. července 2007 č. 848

k restrukturalizaci společnosti České dráhy, a.s.,
a státní organizace Správa železniční dopravní cesty
Vláda

I. bere na vědomí část III a IV materiálu č.j. 1112/07 Restrukturalizace společnosti České dráhy, a.s., a státní organizace Správa železniční dopravní cesty;

II. souhlasí se zahájením prací směřujících k

1. vyčlenění jádrových oblastí podnikání společnosti České dráhy, a. s., do dceřiných společností, a to do 30. listopadu 2007,

2. převedení funkce provozovatele celostátní železniční dráhy a drah regionálních ve vlastnictví státu ze společnosti České dráhy, a. s., na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, a to do 1. dubna 2008,

3. převedení výkonu některých činností, které jsou obsahem provozování dráhy, včetně odpovídajících materiálních, technologických a personálních kapacit, ze společnosti České dráhy, a. s., na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, a to do 1. dubna 2008;

III. ukládá ministru dopravy zpracovat a vládě do 30. listopadu 2007 předložit

1. materiály upravující založení jednotlivých dceřiných společností společnosti České dráhy, a.s., v jádrových oblastech podnikání, převedení funkce provozovatele dráhy a výkonu některých činností při provozování dráhy, včetně odpovídajících kapacit, ze společnosti České dráhy, a. s., na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty,

2. návrhy legislativních změn jako nezbytných podmínek pro vytvoření nového uspořádání společnosti České dráhy, a. s., ve formě strategického řídícího holdingu, pro převedení funkce provozovatele dráhy a výkonu některých činností při provozování dráhy, včetně odpovídajících kapacit, ze společnosti České dráhy, a. s., na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty.Provede:

ministr dopravy
Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.Text usnesení (soubor MS Word):
uv070725.0848.doc

Přílohy: