Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 25

k návrhu principů a harmonogramu ekologické daňové reformyVláda

I. bere na vědomí Principy a harmonogram ekologické daňové reformy, obsažené v části III materiálu č.j. 1978/06;

II. ukládá ministru financí ve spolupráci s ministry životního prostředí, průmyslu a obchodu, místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí, ministry dopravy a pro místní rozvoj předložit vládě

1. do 31. března 2007 návrhy na realizaci 1. etapy ekologické daňové reformy včetně návrhů legislativních,

2. do 31. prosince 2007 návrh na průběh dalších etap ekologické daňové reformy.Provedou:

ministři financí,
životního prostředí
průmyslu a obchodu,
dopravy,
pro místní rozvoj,
místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcíPředseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0025.doc

Přílohy: