Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2006 > 2006-10-18

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 18. října 2006 č. 1188

ke kandidátům na jmenování profesorů
vysokých škol
V l á d a

d o p o r u č u j e předsedovi vlády, aby spolupodepsal rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování profesorů vysokých škol, jejichž seznam je uveden v části III materiálu č.j. 1532/06.Provede:

předseda vlády

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv061018.1188.doc

Přílohy: