Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 3. ledna 2007 č. 1

k návrhu regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007-2013Vláda

I. schvaluje návrh operačního programu České republiky pro období 2007-2013 - Regionální operační program NUTS II Jihozápad, obsažený v části III materiálu č.j. 1954/06;

II. ukládá místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, ministrům průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, dopravy, životního prostředí, ministryním školství, mládeže a tělovýchovy a zemědělství postupovat podle bodu III usnesení vlády ze dne 15. listopadu 2006 č. 1302, k postupu přípravy operačních programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007-2013;

III. doporučuje hejtmanům Jihočeského a Plzeňského kraje postupovat podle bodu IV usnesení vlády ze dne 15. listopadu 2006 č. 1302 a s ohledem na implementační strukturu regionálních operačních programů respektovat princip partnerství a jmenovat jako stálé zástupce Monitorovacího výboru zástupce Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj.

Provedou:

místopředseda vlády a ministr práce a
sociálních věcí,
ministři průmyslu a obchodu,
pro místní rozvoj, dopravy,
životního prostředí,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
zemědělství

Na vědomí:

hejtmani Jihočeského a
Plzeňského kraje
Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070103.0001.doc

Přílohy: