Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-07-18

   Text usnesení vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKYUSNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne: 18. července 2007 č. 835

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání
na zemské digitální televizní vysílání
Vláda

I. schvaluje návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády a připomínek vlády;

II. ukládá ministru vnitra vypracovat ve spolupráci s ministry kultury a průmyslu a obchodu konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;

III. pověřuje

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,

2. ministry vnitra, kultury a průmyslu a obchodu, aby odůvodnili vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky.


Provedou:

předseda vlády,
ministři vnitra,
kultury,
průmyslu a obchodu


Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Text usnesení (soubor MS Word):
uv070718.0835.doc

Přílohy: